Certyfikat ISO 1090

Spółka LEWTECH, przeszła pozytywnie procedurę certyfikacji w ramach normy PN-EN 1090 (tzw. ISO1090), która wyznacza standardy w obszarze produkcji m.in. konstrukcji stalowych. Certyfikację w tym zakresie przeprowadził lider na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce – firma TÜV Rheinland.

Certyfikacja zgodnie z normą PN-EN 1090 zakłada objęcie cyklu produkcyjnego tzw. Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP). Rozwiązanie to, realizowane w sposób ciągły, pozwala zapewnić wysoki poziom jakości oraz bezpieczeństwa wytwarzanych maszyn, urządzeń i konstrukcji.


Zalety wdrożenia PN-EN 1090

1. Posiadanie doświadczonego personelu spawalniczego zgodnie z PN-EN ISO 14731 w skład którego wchodzą:

 • IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik),
 • personel kontroli i badań nieniszczących certyfikowany zgodnie z PN-EN 473,
 • certyfikowany personel w zakresie kompetencji VT 1+2 (badania wizualne) oraz PT 1+2 (badania penetracyjne),
 • spawacze posiadający uprawnienia w metodzie:
  • 135 (Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych),
  • 141 (spawanie elektrodą nietopliwa w osłonie gazów obojętnych).

2. Możliwość nadania znaku CE na elementy wykonane ze stali czarnej i nierdzewnej w zakresie:

 • projektowania,
 • elementów spawanych,
 • skręcania,
 • badań nieniszczących,
 • malowania.

Wytwarzanie w klasie EXC3wymagania normy »


Wymogi w zakresie produkcji

 • stosować tylko i wyłącznie materiały (podstawowe, dodatkowe) posiadające atest 3.1, świadectwo jakości CE,
 • umożliwić identyfikację produkowanego wyrobu na każdym etapie produkcji,
 • stosować kwalifikowane technologie spawania nadane przez TÜV,
 • certyfikaty spawaczy wydane przez INSTYTUT SPAWALNICTWA oraz TÜV,
 • certyfikaty badań nieniszczących,
 • nadzorować wykonywane prace spawalnicze zgodnie z PN-EN ISO 14731.
ISO 9010 najwyższa jakośćspawania