Transport pneumatyczny

Oferta

 • wykonawstwo instalacji transportu pneumatycznego „pod klucz”,
 • modernizacja instalacji transportu pneumatycznego,
 • produkcja elementów instalacji transportu pneumatycznego.

Transport pneumatyczny

Transport  pneumatyczny polega na przemieszczaniu sypkiego surowca w strumieniu powietrza na zadaną odległość. Proces ten realizowany jest poprzez wytworzenie odpowiednio wysokiej różnicy ciśnienia między punktem załadunku, a punktem odbioru transportowanego surowca.

Podstawowe elementy instalacji transportu pneumatycznego

 • układ podawania produktu sypkiego / mieszanie surowca sypkiego z powietrzem transportującym:
  proces ten odbywa się w urządzeniach podających (podajniki komorowe, zasilacze śluzowe, inżektory), do których doprowadzane jest powietrze o odpowiednim nadciśnieniu / podciśnieniu. Wymagane ciśnienie powietrza transportowego uzyskuje się dzięki zastosowaniu  dmuchaw, kompresorów, pomp próżniowych lub wentylatorów bocznokanałowych
 • instalacja rurowa / transport produktu sypkiego:
  w wyniku różnicy ciśnień w instalacji produkt transportowany jest poprzez odpowiednio zaprojektowane pyłoprzewody do punktu rozdziału surowca od powietrza. Podstawowe elementy instalacji rurowej to: grubościenne pyłoprzewody zakończone odpowiednimi przyłączami (np. typu kołnierzowego lub EURAC), specjalnie wyprofilowane odporne na wycieranie łuki, zawory rozdzielcze, dosilacze
 • jednostka filtracyjna / rozdział surowca od powietrza:
  w celu dalszej obróbki produktu należy go odseparować od fazy gazowej. W tym celu instalacja transportu pneumatycznego wyposażana jest w układ separujący oparty o cyklony, filtrocyklony i/lub filtry powietrza

Transport pneumatyczny podciśnieniowy (ssący)

W systemie pneumatycznego transportu ssącego zasadnicze elementy układu – jednostka wytwarzająca ciśnienie (źródło powietrza) z układem rozdziału produktu od powietrza transportowego oraz punkt poboru powietrza – znajdują się odpowiednio na końcu i początku instalacji. W zależności od charakterystyki transportowanego materiału urządzeniem zasypowym może być inżektor, ssawa lub zasilacz śluzowy. Ten typ transportu pneumatycznego z reguły stosowany jest dla małych oraz średnich wydajności i odległości transportowych. Podstawową zaletę tego rozwiązania jest brak emisji pyłu na zewnątrz nawet w przypadku nieszczelności układu (podciśnienie powoduje zassanie powietrza do układu).

Transport pneumatyczny nadciśnieniowy (tłoczący)

W odróżnieniu od transportu podciśnieniowego w tym przypadku jednostka wytwarzająca ciśnienie (źródło powietrza) wraz z punktem poboru powietrza znajduje się na początku, a układ rozdziału produktu od powietrza transportowego na końcu instalacji. W zależności od wymagań (wydajność, odległość, charakter transportowanego materiału), jako układ zasypowy stosuje się zasilacz śluzowy lub zasilacz komorowy.

Transport nadciśnieniowy stosowany jest w wielu procesach technologicznych.

Transport pneumatyczny można wykorzystać do przesyłu prawie każdego produktu sypkiego także o właściwościach wybuchowych.

Transport pneumatyczny

Wyślij zapytanie ofertowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik