O firmie

W ramach kompleksowej obsługi przemysłu firma LEWTECH oferuje montaże w szczególnie trudno dostępnych obszarach lub o ograniczonej powierzchni. Ponadto realizujemy uruchomienia, remonty oraz serwis instalacji procesowych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji odpylania i centralnego odkurzania. Istotnym elementem naszych działań są również przebudowy instalacji oraz modyfikacje zapewniające ich wyższą skuteczność i wydajność.

W obiektach przemysłowych, a przede wszystkim w strefach zagrożenia wybuchem realizujemy prace elektro-montażowe oraz w zakresie automatyki przemysłowej. Świadczymy kompleksowe usługi w tematyce instalacji elektrycznych , systemów automatyki i sterowania. Wykonując instalację w obiektach przemysłowych bazujemy na najnowocześniejszych a zarazem bezpiecznych rozwiązaniach.

Wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje zawodowe naszego zespołu gwarantują wysoką jakość świadczonych przez naszą firmę usług.

Informujemy, iż w wyniku realizacji projektu objętego grantem pt. „Zakup prasy krawędziowej w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa związanej
z unowocześnieniem parku maszynowego i poprawą jakości oferowanego asortymentu” park maszynowy naszej firmy został uzupełniony o nowoczesną prasę krawędziową, dzięki której udoskonalony zostanie proces produkcji następujących elementów naszej oferty: przenośników taśmowych, przenośników ślimakowych, rozdrabniaczy grudek, podnośników kubełkowych, dróg technologiczne materiałów sypkich, konstrukcji obiektów budowlanych. Dzięki wyeliminowaniu z procesu produkcyjnego zlecania na zewnątrz usług z zakresu gięcia podzespołów/półfabrykatów znacznie skróci się czas realizacji zleceń. Ponadto zamknięcie całości procesu produkcyjnego w obrębie firmy to także pewność najwyższej jakości każdego z elementów a także produktu finalnego.
Zapraszamy do współpracy!

Projekt objęty grantem pt. „Zakup prasy krawędziowej w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa związanej z unowocześnieniem parku maszynowego i poprawą jakości oferowanego asortymentu” został zrealizowany w ramach projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” pt. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw” i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 253 300,00 zł, w tym środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości nie większej niż 100 000,00 zł.